Söker du familjehem?


Stiftelsen Credo har familjehem i hela Sverige med fokus på mellan och södra Sverige. Familjehemmen har lång erfarenhet av att ta emot barn, ungdomar och vuxna. Våra familjehem tar också emot ensamkommande flyktingbarn, föräldrar och barn som behöver vara placerade tillsammans och människor som varit utsatta för våld i nära relation.

Stiftelsen Credo återrapporterar vården i familjehemmen till dig som handläggare enligt överenskommelse. Vården för placerade barn redovisas vanligtvis enligt BBIC:s behovsområden. Stiftelsen Credos familjehem får regelbunden kvalificerad handledning och täta besök i hemmet. Familjehemmen har också tillgång till ett beredskapstelefonnummer dit de kan ringa dygnet runt för stöd och vägledning av Stiftelsen Credos konsulenter.

Välkommen att fylla i det här formuläret om du söker efter familjehem!

Stiftelsen Credo har ramavtal med:

 • Kriminalvården avseende vårdvistelseplacering enligt § 3 FäL och Kontraktsvård i form av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
 • Samtliga kommuner i Skåne, Halland och Blekinge
 • Samtliga kommuner i Södermanlands län
 • Sandviken
 • Tierp
 • Enköping
 • Heby
 • Knivsta
 • Östhammar
 • Sigtuna
 • UpplandsVäsby
 • Upplands Bro
 • Järfälla
 • Södertälje
 • Salem
 • Nykvarn
 • Huddinge
 • Norrtälje
 • Österåker
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Lidingö

Stiftelsen Credo erbjuder

På uppdrag av socialtjänsten eller Kriminalvården erbjuder Stiftelsen Credo också följande tjänster:

Utredning av familjehem

Stiftelsen Credo utreder potentiella familjehem åt socialtjänsten. Detta kan exempelvis behövas vid tidsbrist inom socialtjänsten. Våra konsulenter har arbetat länge med familjehemsvård och är mycket erfarna utredare.

Handledning av familjehem som har uppdrag direkt från socialtjänsten

Stiftelsen Credo erbjuder handledning till familjehem som har uppdrag direkt från socialtjänsten då socialtjänsten inte har möjlighet att ge handledning, eller när extra kvalificerad handledning behövs i ett familjehem. Handledningen kan dels utföras som ett kontinuerligt uppdrag, eller som ett kort och intensivt arbete med familjehemmet. Våra konsulenter har särskild utbildning för att handleda familjehem.

Missbruksbehandling för person som är placerad i något av Credos familjehem

Om socialtjänsten eller Kriminalvården behöver en kvalificerad behandlingsinsats under en pågående placering av en vuxen person i ett av Stiftelsen Credos familjehem kan Stiftelsen Credo erbjuda samtalsbehandling enligt MI – motivational Interviewing, CRA – Community Reinforcement Approach ( återfallprevention ) och Väckarklockan. Metoderna tar sikte på att stödja till en förändring av själva missbruksbeteendet och är varianter av kognitiv beteendeterapi. Stiftelsen Credo kan också intervjua den placerade enligt ASI –addiction severity index, en intervju som är ett stöd i att kartlägga missbruket och få underlag för planering av insatser.