Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter har trätt i kraft den 1 april 2018.

credoAktuellt

De innebär i korthet:

– Reglerna gäller för de tillståndspliktiga verksamheterna enligt 7 kap. 1 § punkt 5 socialtjänstlagen (2001:453), se även 1 § i föreskrifterna ang. tillämpningsområdet. Det kan alltså finnas verksamheter som inte omfattas av regelverket, t.ex. verksamheter som enbart lämnar stöd till hem som tar emot vuxna personer.
– Föreskrifterna reglerar främst kompetensen för de som rekryterar familjehem/jourhem och lämnar stöd/handledning till sådana hem. Personalen ska ha relevant högskoleutbildning, relevant erfarenhet samt personlig lämplighet. Personal som lämnar stöd och handledning bör enligt det allmänna rådet ha en högskolutbildning på minst 180 hp med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.
– Verksamheterna ska enligt föreskrifterna anpassa tillgången till personal så att det matchar hemmens behov av stöd och vilka/hur många uppdrag verksamheten har.

För att läsa föreskrifterna i sin helhet – Klicka här!