Rapporten Fatta läget publicerad

credoAktuellt

För en tid sedan medverkade Stiftelsen Credos verksamhetschef i en intervju om uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga, och den 22 november publicerades rapporten Fatta läget. Rapporten är en systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga, och intervjun är en del av underlaget.

Klicka här om du vill ta del av rapporten! Den finns också att läsa och ladda ner på https://www.vardanalys.se/rapporter/fatta-laget/. Tryckt exemplar går att beställa via registrator@vardanalys.se. Vårdanalys har också tagit fram en särskild sammanfattning för barn och unga på lite enklare svenska, som finns att läsa och ladda ner på deras hemsida.