Placeringsförfrågan barn, unga, vuxna och familjer

Förfrågan avser:
 Placering i familjehem  Utredning av blivande familjehem  Placering i familjehem med kvalificerat stöd till den placerade  Handledning till familjehem i kommunal regi  Utredning inför ansökan om överflyttande av vårdnad 

Förfrågan avser:
 barn  ungdom  vuxen  familj 

KONTAKTUPPGIFTER