Behandling av personuppgifter på Stiftelsen Credo

Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) har vi uppdaterat vår säkerhetspolicy för att ni ska kunna känna er trygga med hur vi hanterar era person- och företagsuppgifter. Ni har rätt att få information om hur vi hanterar era uppgifter och även rätten att få era uppgifter ändrade eller raderade.

Har du några frågor efter att ha läst policyn – kontakta oss gärna, antingen via mail: info@credo.se eller via telefon på 08-402 54 70.