Om Credo

Stiftelsen Credo är en allmännyttig icke vinstutdelande verksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Verksamheten startade 1997 på uppdrag av Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen och ska enligt stadgarna främja och bedriva konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna. Stiftelsen Credo leds av en styrelse och har kontor i Stockholm och Lund. Det överskott som eventuellt uppstår i verksamheten återinvesteras för att utveckla och förbättra familjehemsvården.

Stiftelsen Credo är medlemmar av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) sedan 2017. Det är ett rikstäckande förbund av verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och vuxna, och har till syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården. Medlemmarna ska följa RFF:s kvalitetskriterier. Stiftelsen Credo kvalitetscertifierades av RFF 2017. För mer information om certifieringen, se RFF:s hemsida www.rff.se.

Credo har många erfarna och kompetenta familjehem i hela Sverige. Credo har därför goda möjligheter att matcha rätt familjehem till varje barn, ungdom eller vuxen, som behöver placeras. Credo har familjehem som är allergianpassade, familjer som kommer från olika kulturer och behärskar flera språk och familjer som kan teckenspråk. I många familjer är en förälder hemma på heltid.

Credos samtliga familjehemskonsulenter har adekvat utbildning, kompetens och lämplighet för att stödja familjehemmen på bästa möjliga sätt.

Credos värdegrund är:

 • Vi tror på förändring och förmåga att inge livsmod och hopp.
 • Vi tror på en grundhållning av respekt, vänlighet och jämlikhet i förhållande till andra.
 • Vi tror på kommunikativ förmåga – en förmåga till samspel.
 • Vi tror på individuellt anpassad familjehemsvård.
 • Vi tror på att bygga lösningar tillsammans.

Stiftelsen Credo är medlem i FAMNA, vars syfte är att synliggöra de idéburna och icke vinstsyftande alternativen inom vård och omsorg.

För mer info om FAMNA besök www.famna.org

Stiftelsen Credo är medlem i IDEA, som är arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Gemensamt för alla medlemmar är att de bedriver ideell och idéburen verksamhet utan primärt vinstsyfte.

Alla medarbetare på Credo omfattas av kollektivavtal.

För mer info om förbundet besök www.ideella.se

Stiftelsen Credo är sedan 2017 medlem av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF).

För mer info om föreningen besök www.rff.se

Credos styrelse:

Jan-Olof Larsson, ordförande
Riksdagsledamot till och med 2017, suppleant i Nordiska rådets svenska delegation, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, ledamot i EU-nämnden.

Eva Gillström, vice ordförande
Tidigare kommunstyrelsens ordförande i Gävle. Tidigare ordförande och generalsekreterare för Barncancerfonden. Ordförande i Unga Klaras Vänner.

Sven-Erik Beck, ledamot
Diverse styrelseuppdrag, tidigare finansdirektör vid Hewlett-Packard.

Jonas Kahnlund, ledamot
Jonas är skådespelare och medlem i humorkollektivet Grotesco. Har tidigare varit VD på Unga Klara. Arbetar idag som producent på Blixten & Co.

Carina Ohlsson, ledamot
Riksdagsledamot sedan 1998. Ledamot i Socialförsäkringsutskottet samt ledamot i riksdagens valberedning, ledamot i Europarådets svenska delegation. Carina Ohlsson är ordförande i S-kvinnor.

Simon Hallonsten, ledamot
Simon har en masterutbildning i ekonomi från universitetet i Maastricht och har arbetat som ekonom på Klarna. Han är och har varit engagerad i volontärarbete både i Sverige och internationellt. Simon studerar nu teologi vid Teologiska högskolan i Stockholm. ( Enskilda Högskolan).

Karin Gustafsson, ledamot
Som ledamot i Stiftelsen Credos styrelse representerar Karin Stiftelsen Credos familjehem. Karin har haft uppdrag som familjehem för Stiftelsen Credo under många år.
Kontaktuppgifter: karingustafsson30@hotmail.com

Maria Åberg, verksamhetschef

Revisor: Lars-Olof Eklund, Malma Revision AB

Kontakta oss


Namn (krävs)

E-post

Telefon (krävs)

Ämne

Meddelande

 • info@credo.se

 • 08-402 54 70

 • Besöksadress:
  Kammakargatan 66
  111 24 Stockholm

 • Adress:
  Västmannagatan 10
  111 24 Stockholm

 • Adress Lund:
  Kyrkogatan 21
  222 22 Lund