Om Credo

Stiftelsen Credo är en allmännyttig icke vinstutdelande verksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Verksamheten startade 1990 på uppdrag av Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen och ska enligt stadgarna främja och bedriva konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna. Stiftelsen Credo leds av en styrelse och har kontor i Stockholm och Lund. Det överskott som eventuellt uppstår i verksamheten återinvesteras för att utveckla och förbättra familjehemsvården.

Credo har många erfarna och kompetenta familjehem i hela Sverige. Credo har därför goda möjligheter att matcha rätt familjehem till varje barn, ungdom eller vuxen, som behöver placeras. Credo har familjehem som är allergianpassade, familjer som kommer från olika kulturer och behärskar flera språk och familjer som kan teckenspråk. I många familjer är en förälder hemma på heltid.

Credos samtliga familjehemskonsulenter har adekvat utbildning, kompetens och lämplighet för att stödja familjehemmen på bästa möjliga sätt.

Credos värdegrund är:

 • Vi tror på förändring och förmåga att inge livsmod och hopp.
 • Vi tror på en grundhållning av respekt, vänlighet och jämlikhet i förhållande till andra.
 • Vi tror på kommunikativ förmåga – en förmåga till samspel.
 • Vi tror på individuellt anpassad familjehemsvård.
 • Vi tror på att bygga lösningar tillsammans.

Stiftelsen Credo är medlem i FAMNA, vars syfte är att synliggöra de idéburna och icke vinstsyftande alternativen inom vård och omsorg.

För mer information om FAMNA besök hemsidan www.famna.org

Stiftelsen Credo är medlem i IDEA, som är arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Gemensamt för alla medlemmar är att de bedriver ideell och idéburen verksamhet utan primärt vinstsyfte.

Alla medarbetare på Credo omfattas av kollektivavtal.

Stiftelsen Credo är sedan 2017 medlemmar av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF).

För mer info om föreningen besök hemsidan www.rff.se

Credos styrelse:

Jan-Olof Larsson, ordförande
Riksdagsledamot, suppleant i Nordiska rådets svenska delegation, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, ledamot i EU-nämnden.

Eva Gillström, vice ordförande
Tidigare kommunstyrelsens ordförande i Gävle. Tidigare ordförande och generalsekreterare för Barncancerfonden. Ordförande i Unga Klaras Vänner.

Sven-Erik Beck, ledamot
Diverse styrelseuppdrag, tidigare finansdirektör vid Hewlett-Packard.

Suzanne Julin, ledamot
Jurist och före detta avdelningsdirektör på Socialstyrelsen, ordförande i Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård.

Simon Hallonsten, ledamot
Teologistudent. Har en masterutbildning i ekonomi.

Karin Gustafsson, ledamot
Familjehemsrepresentant, haft uppdrag som familjehem för Stiftelsen Credo under många år.

Maria Åberg, verksamhetschef

Revisor: Lars-Olof Eklund, Crescendo AB

Kontakta oss

 • info@credo.se

 • 08-402 54 70

 • Besöksadress:
  Kammakargatan 66
  111 24 Stockholm

 • Postadress:
  Västmannagatan 10
  111 24 Stockholm

 • Adress Lund:
  Råbylunds Gård
  Prästavägen 12
  224 78 Lund