Om Credo

Stiftelsen Credo är en allmännyttig icke vinstutdelande verksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Verksamheten startade 1990 på uppdrag av Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen och ska enligt stadgarna främja och bedriva konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna. Stiftelsen Credo leds av en styrelse och har kontor i Stockholm och Lund. Det överskott som eventuellt uppstår i verksamheten återinvesteras för att utveckla och förbättra familjehemsvården.

Credo har många erfarna och kompetenta familjehem i Mälardalen med omnejd och i
Skåne, Halland och Blekinge. Credo har därför goda möjligheter att matcha rätt
familjehem till varje barn, ungdom eller vuxen, som behöver placeras. Credo har
familjehem från olika kulturer som behärskar flera språk. I många familjer är en
förälder hemma på heltid
- Under styrelse så ska vi lägga till, byta ut följande:
o Fd riksdagsledamot (Jan-Olof)
o Byta ut Teologistudent och skriva Doktorand (Simon)
o Byta ut Blixten mot Allthingslive (Jonas)
o När det gäller Eva så ska vi byta ut nuvarande text mot följande:
Ordförande i Unga Klaras Vänner. Tidigare kommunstyrelsens ordförande
i Gävle samt ordförande och generalsekreterare för Barncancerfonden.

Credos värdegrund är:

 • Vi tror på förändring och förmåga att inge livsmod och hopp.
 • Vi tror på en grundhållning av respekt, vänlighet och jämlikhet i förhållande till andra.
 • Vi tror på kommunikativ förmåga – en förmåga till samspel.
 • Vi tror på individuellt anpassad familjehemsvård.
 • Vi tror på att bygga lösningar tillsammans.

Stiftelsen Credo är medlem i FAMNA, vars syfte är att synliggöra de idéburna och icke vinstsyftande alternativen inom vård och omsorg.

För mer information om FAMNA besök hemsidan www.famna.org

 

Stiftelsen Credo är sedan 2017 medlemmar av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF).

För mer info om föreningen besök hemsidan www.rff.se

Credos styrelse:

Jan-Olof Larsson, ordförande
Riksdagsledamot, suppleant i Nordiska rådets svenska delegation, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, ledamot i EU-nämnden.

Eva Gillström, vice ordförande
Tidigare kommunstyrelsens ordförande i Gävle. Tidigare ordförande och generalsekreterare för Barncancerfonden. Ordförande i Unga Klaras Vänner.

Simon Hallonsten, ledamot
Teologistudent. Har en masterutbildning i ekonomi.

Karin Gustafsson, ledamot
Familjehemsrepresentant, haft uppdrag som familjehem för Stiftelsen Credo under många år.

Jonas Kahnlund, ledamot
Producent på Blixten & Co. Tidigare VD på Unga Klara.

Johan Pyrell, verksamhetschef

Linda Svensson Norrman Advice Revision

Kontakta oss

  • info@credo.se

  • 08-402 54 70

  • Stiftelsen Credo, Deltavägen 3, 352 45 VÄXJÖ