Ny rapport från Statens beredning för medicins och social utvärdering (SBU) gällande tandhälsan hos barn och unga placerade i familjehem.

credoAktuellt

Barn och unga som utreds för, eller befinner sig i, social dygnsvård har betydligt mer fysiska som psykiska hälsoproblem än andra jämnåriga. De har också ett större behov av både tandvård och hälso- och sjukvård. En praxisundersökning som SBU genomfört visar att en del kommuner har rutiner för att säkra att hälsa och tandhälsa undersöks hos den här gruppen utsatta unga. Men enkäten visar också att det är få kommuner som lyckas fullfölja sina åtaganden.

Läs SBU:s rapport i sin helhet – Klicka här!