Ny forskningsrapport

credoAktuellt

Mikael Rask, docent i vårdvetenskap, har skrivit forskningsrapportenHandlingar och kvalitet i familjehemsvård för vuxna som publicerades under 2016. Rapporten är framtagen på initiativ av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF). Stiftelsen Credo har bidragit ekonomiskt till rapportens framtagande samt givit Mikael Rask möjlighet att intervjua människor som varit placerade i familjehemsvård genom Stiftelsen Credo. Se vidare under Forskning.