Ny artikel publicerad

credoAktuellt

Barn och unga som vistas i familjehem har rätt till en trygg och rättssäker vård. Därför vill Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) att kraven skärps och att IVO kontinuerligt följer upp verksamheten.

Läs hela artikeln här.