Telefon

08-402 54 70

e-post

info@credo.se

Postadress:

Stiftelsen Credo, Deltavägen 3, 352 45 Växjö

Birgitta Westlund

Konsulent

08-402 54 70

070-587 84 43

birgitta.westlund@credo.se

Socionom
Har arbetat 25 år inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, de senaste 18 åren med familjehemsvård i kommunal och privat regi. Utbildning i systemteori, Nya- och gamla Kälvesten utredningsmetod samt Stockholms stads utredningsmetod av familjehem. Utbildning i ADAD, BBIC och Intervju om anknytningsstil, IAS. Handledarutbildning med inriktning mot familjehem. Har arbetat med metodutveckling och utbildning för socialsekreterare inom familjehemsvården i Stockholms stad.

Annika Ekström

Konsulent

08-402 54 70

072-252 08 77

annika.ekstrom@credo.se

Socionom
Har under många år arbetat med familjebehandling och familjehemsvård i den kommunala socialtjänsten i Helsingborgs Stad. Utbildning i Nya Kvälvesten utredningsmetod samt BBiC, rePulse, Connect och MI.

Karin Lindén

Konsulent

08-402 54 70

070-689 50 70

karin.linden@credo.se

Socionom
Har arbetat i 20 år inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Har de senaste 12 åren arbetat inom familjevården, senast på Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad. Vidareutbildning i systemteori. Utbildad i bland annat Kälvesten Stockholmsmodellen, IAS och MI. Har tidigare varit involverad i utvecklingsprojekt vid FoU-Södertörn.

Johan Pyrell

Verksamhetschef

0766 27 91 04

johan.pyrell@smalandsgardar.nu

Johan har arbetat som verksamhetschef på Smålandsgårdar sedan 2010. Han har arbetat inom yrket sedan 2002 bland annat som vårdenhetschef på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

 • Specialistutbildad psykiatrisjuksköterska (160p).
 • Utbildning inom: Arbetsrätt, arbetsmiljö & lönebildning
 • Kris & beredskap 
 • Ledarskapsutbildning 
 • Ledarskapsutbildning
 • Handledarutbildning 7,5 p
 • MI – motiverande samtal
 • Orienteringskurs, KBT 
 • BBIC grundutbildning
 • Nya-BBIC, uppdatering efter revidering
 • IBIC (Individens behov i centrum)
 • MHFA (Mental Health First Aid)
 • Grundutbildning Connect

CHRISTEL ABRAHAMSSON

Ekonomiansvarig

0470-279 10

Christel har arbetat på Smålandsgårdar sedan 2007. Hon är civilekonom och den som sköter
ekonomi och administration.

  • IT/Ekonomiprogrammet (160p)
  • Juridisk översiktskurs (10p)
  • Handelsrätt I (10p)
  • Handelsrätt II (10p)
  • Skatterätt (10p)
  • Immaterialrätt (5p)