Maria Åberg
Maria Åberg
Verksamhetschef
Socionom
Steg 1 psykoterapiutbildning. Utbildning i systemisk familjeterapi. Stockholms stads ledarutbildning. Utbildning i LFA samt utbildning i coachande ledarskap. Utbildning i ursprungliga Kälvestenmodellen samt i Nya Kvälvesten utredningsmetod. Mångårig erfarenhet av arbete med familjevård i Stockholms stad. Har varit socialchef i Värmdö kommun, kommundirektör i Håbo och planeringsdirektör inom Statens Institutionsstyrelse. Har haft uppdrag som familjehem.

08-402 54 70
070-481 16 22
maria.aberg@credo.se

Läs mer om Maria på LinkedIn.com

Birgitta Westlund
Birgitta Westlund
Konsulent
Socionom
Vidareutbildning i systemteori. Utbildning i ursprungliga Kälvestenmodellen, Kälvesten Stockholmsmodellen och Nya Kvälvesten utredningsmetod, ADAD, IAS och BBIC. Handledarutbildning med inriktning familjehem. Har under de senaste 15 åren arbetat inom kommunal familjehemsvård och med metodutveckling och utbildning för socialsekreterare inom familjehemsvården i Stockholm stad.

08-402 54 70
070-587 84 43
birgitta.westlund@credo.se

Karin WesterbergKarin Westerberg-Engvall
Konsulent
Socionom
Vidareutbildning i organisationspsykologi, ledarskapsteori och systemteori. Utbildning i Kälvesten Stockholmsmodellen och Nya Kvälvesten utredningsmetod samt handledarutbildning med inriktning familjehem. BBIC-utbildare. Har under de senaste 15 åren arbetat inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg.

08-402 54 70
070-676 66 05
karin.westerberg@credo.se

Läs mer om Karin på LinkedIn.com

IMG_1118
Emma Tengdahl
Konsulent
Socionom
Fil. Kand. i Mänskliga rättigheter och demokrati. Har arbetat som socialsekreterare med fokus på människor utsatta för våld i nära relation – Stockholms stad. Utbildad i MI.

08-402 54 70
070-849 00 02
emma.tengdahl@credo.se

Läs mer om Emma på LinkedIn.com


Karin Lindén
Konsulent
Socionom
Har arbetat i 20 år inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. De senaste 12 åren har hon arbetat inom familjevården, senast på Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad. Vidareutbildning i systemteori. Utbildad i bland annat Kälvesten Stockholmsmodellen, IAS och MI. Har tidigare varit involverad i utvecklingsprojekt vid FoU-Södertörn.

08-402 54 70
070-689 50 70
karin.linden@credo.se


Heléne Svensson
Konsulent
Barn och ungdomspedagog med inriktning specialpedagogik.
Utbildning inom CRA, MI och ASI-utredning. Utbildning i Nya Kvälvesten utredningsmetod. Utbildad inom Kriminalvården som certifierad programledare i drog- och missbruksprogram som inkluderar återfallsprevention: Väckarklockan – ett återfallspreventionsprogram. Har mångårig erfarenhet av arbete med människor med missbruksproblem. Har mångårig erfarenhet av arbete med människor på kriminalvårdsanstalt.

08-402 54 70
070-481 10 75
helene.svensson@credo.se

dsc_2067-crop-u574
Jennifer Svärd
Ekonomikonsult
Finns tillgänglig på Credos kontor i Stockholm på onsdagar.

070-729 44 42
jennifer.svard@credo.se

Christina Schütt
Konsulent
Socionom
Har under de senaste tio åren arbetat med familjehemsvård inom socialtjänsten. Utbildning i Nya Kvälvesten utredningsmetod. BBIC-utbildare, gruppledare i COPE föräldrautbildning och barngruppsledare med C.A.P. (Children Are Pepole) som grund. Därutöver utbildad i MI och ESTER bedömningssystem (Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer).

08-402 54 70
073-745 30 09
christina.schutt@credo.se


Annika Ekström
Konsulent
Socionom
Har under många år arbetat med familjebehandling och familjehemsvård i den kommunala socialtjänsten i Helsingborgs Stad. Utbildning i Nya Kvälvesten utredningsmetod samt BBiC, rePulse, Connect och MI.

08-402 54 70
072-252 08 77
annika.ekstrom@credo.se

Kontakta oss


Namn (krävs)

E-post

Telefon (krävs)

Ämne

Meddelande

 • info@credo.se

 • 08-402 54 70

 • Besöksadress:
  Kammakargatan 66
  111 24 Stockholm

 • Adress:
  Västmannagatan 10
  111 24 Stockholm

 • Adress Lund:
  Kyrkogatan 21
  222 22 Lund