Frukostföreläsning i Lund

credoAktuellt

Vi hade en frukostföreläsning i Lund i december!

Föreläsningen handlade om ABC-metoden – Attachment & Biobehavioral Catch-Up – och föreläsare var Anna Amilon.

ABC-metoden hjälper föräldrar att öka omsorgsförmågan om sina barn genom ett engagerat och synkroniserat samspel. Små barn som har upplevt omsorgssvikt eller våld, kan ofta uppträda på ett sätt som stöter bort omsorgspersonen/förälder eller familjehemsföräldrar. Anna Amilton menar att man kan se ABC-metoden som en manual i föräldraskap, som ger föräldern de rätta verktygen för att ge barnet den omsorg som de behöver.
ABC-metoden är en evidensbaserad metod som nyligen kommit till Sverige, för arbete med samspel i småbarnsfamiljer. SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) har publicerat två rapporter om hur effektiva de insatser är som erbjuds till barn som utsätts för någon form av våld, vanvård eller försummelse. Endast ABC-metoden bedömdes av SBU ha evidensstöd inom både öppenvård och familjehemsvård. För mer information om ABC, se www.abcintervention.org.

Anna Amilon är auktoriserad socionom och terapeut med familjeterapeutisk inriktning. Anna har lång erfarenhet av socialt arbete, bl a som behandlare, utredare, handledare, utbildare/föreläsare och ledare. Hennes fokus är barnens rätt, anknytning, mentalisering och att bygga sociala relationer.