Forskning

Ett forskningsprojekt i samarbete mellan Linnéuniversitetet och Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) resulterade 2016 i forskningsrapporten Handlingar och kvalitet i familjehemsvård för vuxna. Forskningsprojektet syftade till att få kunskap om vad som utmärker arbetet med vårdande, stödjande handlingar inom familjehemsvården samt den placerades uppfattning om kvaliteten av vården.
Stiftelsen Credo bidrog ekonomiskt till rapportens framtagande samt gav Mikael Rask möjlighet att intervjua människor som varit placerade i Stiftelsen Credos familjehem.

bild Micke

Projektansvarig och rapportförfattare är Mikael Rask, Leg psykiatrisjuksköterska, fil dr, docent i vårdvetenskap.

Slutrapport – Eftervård 2013