Föreläsning i Lund

credoAktuellt

Den 2 april anordnade Stiftelsen Credo en föreläsning i Lund riktad till socialsekreterare som arbetar med ungdomar och vuxna. Temat på föreläsningen var Den helande relationen vid traumaoch föreläsare var Maude Andersson, socialpedagog, legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad. Föreläsningen handlade om psykologiska konsekvenser vid våld, hur trauma tar sig uttryck samt hur man bemöter en traumatiserad individ. Föreläsningen tog upp bemötandets vikt för att återhämtning ska bli möjlig.

Socialsekreterare från Malmö, Hässleholm, Vellinge, Helsingborg, Ängelholm, Lund och Båstad gästade föreläsningen.