Familjehemskonferensen i Göteborg

credoAktuellt

Stiftelsen Credo var representerad på Familjehemskonferensen i Göteborg tillsammans med andra organisationer som är medlemmar av FAMNA – inte vinstutdelande organisationer inom den idéburna sektorn.

Ny artikel publicerad

credoAktuellt

Barn och unga som vistas i familjehem har rätt till en trygg och rättssäker vård. Därför vill Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) att kraven skärps och att IVO kontinuerligt följer upp verksamheten. Läs hela artikeln här.

Föreläsning i Lund

credoAktuellt

Den 2 april anordnade Stiftelsen Credo en föreläsning i Lund riktad till socialsekreterare som arbetar med ungdomar och vuxna. Temat på föreläsningen var Den helande relationen vid traumaoch föreläsare var Maude Andersson, socialpedagog, legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad. Föreläsningen handlade om psykologiska konsekvenser vid våld, hur trauma tar sig uttryck samt hur man bemöter en traumatiserad individ. Föreläsningen tog upp bemötandets vikt för att … Read More

Intervju med familjehemskonsulent

credoAktuellt

Stiftelsen Credos konsulent i Lund, Charlotte Nilsson, har tillsammans med ett familjehem i Skåne blivit intervjuade om familjevård. Läs intervjun Blev du intresserad? Ta kontakt med någon av våra konsulenter för att få mer information om hur det är att ha uppdrag som familjehem! Kontakta oss

Rapporten Fatta läget publicerad

credoAktuellt

För en tid sedan medverkade Stiftelsen Credos verksamhetschef i en intervju om uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga, och den 22 november publicerades rapporten Fatta läget. Rapporten är en systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga, och intervjun är en del av underlaget. Klicka här om du vill ta del av rapporten! Den finns också att … Read More

Helgutbildning i Återfallsprevention med Steve Wicks

credoAktuellt

I november höll Stiftelsen Credo en helgutbildning i Återfallsprevention för familjehem. Utbildare var Steve Wicks, psykolog på Beacon. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i återfallsprevention vid missbruk/beroende utifrån beteendevetenskaplig teori. Målet är att familjehemsföräldrarna efter genomgången kurs självständigt ska kunna arbeta med återfallspreventionsmetoder, i första hand med återfallspreventiva kurser för placerade personer. Utbildningen bestod av två heldagar och baseras på den … Read More

Ny rapport från Statens beredning för medicins och social utvärdering (SBU) gällande tandhälsan hos barn och unga placerade i familjehem.

credoAktuellt

Barn och unga som utreds för, eller befinner sig i, social dygnsvård har betydligt mer fysiska som psykiska hälsoproblem än andra jämnåriga. De har också ett större behov av både tandvård och hälso- och sjukvård. En praxisundersökning som SBU genomfört visar att en del kommuner har rutiner för att säkra att hälsa och tandhälsa undersöks hos den här gruppen utsatta … Read More

Kvalitetscertifiering

credoAktuellt

Stiftelsen Credos kvalitetscertifiering av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) blev klar år 2017! Certifieringen innebär en kvalitetskontroll av verksamheten som möjliggör en kvalitetsutveckling inom områdena Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrning, Kärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen samt Stödprocesser – god kompetens. Läs mer om kvalitetssäkringsprocessen på RFFs hemsida.

Info om IVO

credoAktuellt

Den första mars år 2017 beslutade riksdagen att entreprenader samt verksamheter som ger konsulentstöd till familje- och jourhem ska omfattas av tillståndsplikt. Tillståndsplikten infördes den 15 april 2017. Klicka här och läs mer om tillståndsplikten på Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) hemsida.Stiftelsen Credo erhöll tillståndet från IVO i januari 2018!