Ny artikel publicerad

credoAktuellt

Barn och unga som vistas i familjehem har rätt till en trygg och rättssäker vård. Därför vill Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) att kraven skärps och att IVO kontinuerligt följer upp verksamheten.

Läs hela artikeln här.

Föreläsning i Lund

credoAktuellt

Den 2 april anordnade Stiftelsen Credo en föreläsning i Lund riktad till socialsekreterare som arbetar med ungdomar och vuxna. Temat på föreläsningen var Den helande relationen vid traumaoch föreläsare var Maude Andersson, socialpedagog, legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad. Föreläsningen handlade om psykologiska konsekvenser vid våld, hur trauma tar sig uttryck samt hur man bemöter en traumatiserad individ. Föreläsningen tog upp bemötandets vikt för att återhämtning ska bli möjlig.

Socialsekreterare från Malmö, Hässleholm, Vellinge, Helsingborg, Ängelholm, Lund och Båstad gästade föreläsningen. 

Intervju med familjehemskonsulent

credoAktuellt

Stiftelsen Credos konsulent i Lund, Charlotte Nilsson, har tillsammans med ett familjehem i Skåne blivit intervjuade om familjevård.

Läs intervjun

Blev du intresserad? Ta kontakt med någon av våra konsulenter för att få mer information om hur det är att ha uppdrag som familjehem!

Kontakta oss

Frukostföreläsning i Lund

credoAktuellt

Vi hade en frukostföreläsning i Lund i december!

Föreläsningen handlade om ABC-metoden – Attachment & Biobehavioral Catch-Up – och föreläsare var Anna Amilon.

ABC-metoden hjälper föräldrar att öka omsorgsförmågan om sina barn genom ett engagerat och synkroniserat samspel. Små barn som har upplevt omsorgssvikt eller våld, kan ofta uppträda på ett sätt som stöter bort omsorgspersonen/förälder eller familjehemsföräldrar. Anna Amilton menar att man kan se ABC-metoden som en manual i föräldraskap, som ger föräldern de rätta verktygen för att ge barnet den omsorg som de behöver.
ABC-metoden är en evidensbaserad metod som nyligen kommit till Sverige, för arbete med samspel i småbarnsfamiljer. SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) har publicerat två rapporter om hur effektiva de insatser är som erbjuds till barn som utsätts för någon form av våld, vanvård eller försummelse. Endast ABC-metoden bedömdes av SBU ha evidensstöd inom både öppenvård och familjehemsvård. För mer information om ABC, se www.abcintervention.org.

Anna Amilon är auktoriserad socionom och terapeut med familjeterapeutisk inriktning. Anna har lång erfarenhet av socialt arbete, bl a som behandlare, utredare, handledare, utbildare/föreläsare och ledare. Hennes fokus är barnens rätt, anknytning, mentalisering och att bygga sociala relationer.

Rapporten Fatta läget publicerad

credoAktuellt

För en tid sedan medverkade Stiftelsen Credos verksamhetschef i en intervju om uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga, och den 22 november publicerades rapporten Fatta läget. Rapporten är en systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga, och intervjun är en del av underlaget.

Klicka här om du vill ta del av rapporten! Den finns också att läsa och ladda ner på https://www.vardanalys.se/rapporter/fatta-laget/. Tryckt exemplar går att beställa via registrator@vardanalys.se. Vårdanalys har också tagit fram en särskild sammanfattning för barn och unga på lite enklare svenska, som finns att läsa och ladda ner på deras hemsida.

Helgutbildning i Återfallsprevention med Steve Wicks

credoAktuellt

I november höll Stiftelsen Credo en helgutbildning i Återfallsprevention för familjehem. Utbildare var Steve Wicks, psykolog på Beacon. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i återfallsprevention vid missbruk/beroende utifrån beteendevetenskaplig teori. Målet är att familjehemsföräldrarna efter genomgången kurs självständigt ska kunna arbeta med återfallspreventionsmetoder, i första hand med återfallspreventiva kurser för placerade personer. Utbildningen bestod av två heldagar och baseras på den svenska återfallspreventionsmanualen Väckarklockan som familjehemsprepresentanterna fick vid kursstart.

Ny rapport från Statens beredning för medicins och social utvärdering (SBU) gällande tandhälsan hos barn och unga placerade i familjehem.

credoAktuellt

Barn och unga som utreds för, eller befinner sig i, social dygnsvård har betydligt mer fysiska som psykiska hälsoproblem än andra jämnåriga. De har också ett större behov av både tandvård och hälso- och sjukvård. En praxisundersökning som SBU genomfört visar att en del kommuner har rutiner för att säkra att hälsa och tandhälsa undersöks hos den här gruppen utsatta unga. Men enkäten visar också att det är få kommuner som lyckas fullfölja sina åtaganden.

Läs SBU:s rapport i sin helhet – Klicka här!

Kvalitetscertifiering

credoAktuellt

Stiftelsen Credos kvalitetscertifiering av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) blev klar år 2017! Certifieringen innebär en kvalitetskontroll av verksamheten som möjliggör en kvalitetsutveckling inom områdena Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrningKärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen samt Stödprocesser – god kompetens. Läs mer om kvalitetssäkringsprocessen på RFFs hemsida.