Stiftelsen Credo har lediga familjehem

Välkommen till Stiftelsen Credo

 

Stiftelsen Credo är en allmännyttig icke vinstutdelande verksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Verksamheten startade 1996 på uppdrag av Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen och grundare är Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA). Stiftelsen Credo rekryterar, utbildar och handleder familjehem som tar emot barn, ungdomar och vuxna och kan ge råd och stöd till vuxna placerade i familjehem. Stiftelsen Credo ger också bidrag till forskning om familjehemsvård.

 

En individuellt anpassad familjehemsvård

Stiftelsen Credo är en allmännyttig icke vinstutdelande verksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Verksamheten startade 1996 på uppdrag av Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen och skall enligt stadgarna främja och bedriva konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna.

Stiftelsen Credo leds av en styrelse och har två kontor belägna i Stockholm och Lund. Stiftelsen har som målsättning att bedriva förstärkt konsulentstödd familjehemsvård av högsta kvalitet. Det innebär att eventuellt överskott som kan uppstå i verksamheten återinvesteras för att utveckla och förbättra familjehemsvården.

Läs mer om Credo

Vill du bli familjehem?

Familjehemmen kan se väldigt olika ut och man behöver inte leva enligt en viss familjekonstellation eller ha någon särskild kulturell bakgrund. Det viktiga är att familjehemmet har möjlighet att ge barnet, ungdomen eller den vuxne en så god omsorg, känslomässigt engagemang och så bra förutsättningar som möjligt till ett gott vuxenliv.

Läs mer om att bli familjehem
 

Kontakta oss

 • info@credo.se

 • 08-402 54 70

 • Besöksadress:
  Kammakargatan 66
  111 24 Stockholm

 • Postadress:
  Västmannagatan 10
  111 24 Stockholm

 • Adress Lund:
  Råbylunds Gård
  Prästavägen 12
  224 78 Lund